Lesmateriaal van de UTS in de jaren 1963-1964-1965