GM2886 Frequentie-modulator

De GM 2886 is een frequentie-modulator die het mogelijk maakt de selectiviteitskrommen van radio-ontvangers en HF-versterkers met behulp van een HF-oscillator en een oscillograaf zichtbaar te maken. Dit wordt gedaan om bv. de doorlaatkromme van een MF-versterker te tonen en in te stellen.

Zo ziet het apparaat er uit, afmetingen 175 x 250 x 150 mm en een gewicht van 4,5 kg.

Vooraanzicht van dit instrument, links de HF-ingang (signaal vanuit de HF-generator), rechts de zaagtand-ingang (signaal vanuit de oscillograaf).
Dew linker knop dient voor het aan/uit schakelen van de voedingsspanning en de rechter kop dient voor het instellen van de max. frequentiezwaai van 50 kHz.
De grote knop in het midden dient voor de verstemming die continue regelbaar is tussen -25 en + 25 kHz.. Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking zie de bijlagen in pdf-vorm onder aan de pagina.

De verstemmings-schaal.

Linker zijkant met toegangsklepje voor het instellen van de benodigde netspanning.

De achterkant met twee kabels en het typeplaatje. De ene kabel is voor de netspanning en de andere is voor het uitgangssignaal. Het klepje links midden is voor het instellen van de trimmers die zich daar achter bevinden.

Serie nummer D 1416, waarbij D het land van produktie weergeeft en"D" Nederland aangeeft.

De kast ontmanteld. De achterkant, hier zijn de drie trimmers goed te zien. De buizenbezetting van links naar rechts: ECH81, triodedeel geschakeld als oscillator met afgestemde roosterkring. Het freq.bereik is 4000 kHz + of - 25 kHz afhankelijk van de stand van de verstemmingscondensator.
Het heptode gedeelte dient als mengbuis. Dan volgt B2, de reactantiebuis, ook een ECH81. De triode van deze buis wordt niet gebruikt. B3 ECC81, stuur en regelbuis voor de voedingsspanning, tesamen met B4, een 85A2 stabilisator. B5 is een EZ80 voor de voedingsspanning. Als schaalverlichtingslampje wordt een 7181N gebruikt.

De rechter zijkant met de elco's en B1.

Linker kant met voedingstrafo en gelijkrichtbuis B4.

Het bovenaanzicht.

De onderkant met condensatoren die allemaal nog prima in orde zijn, dat heb ik al eens anders gezien.

Hier nog een viertal documenten die verwijzen naar de oudere uitvoering van dit toestel en naar de hier getoonde uitvoering:

Service-documentatie van GM2886-01, de hier getoonde versie : GM2886-01-service

Gebruikers-handleiding: GM2886-01 gebruiker.

Oude versie service docs: GM2886-

Gebruiksaanwijzing GM2886-

Met dank aan de NVHR