Afregelindicator I-210-E ( I-210 Alignment Indicator )

De Afregelindicator I-210-E, die ook deel uit maakt van het Maintenance Equipment ME-40 die hoofdzakelijk gebruikt wordt voor de afregeling van de SCR-300 (BC-1000) zender-ontvanger. Er wordt gebruik gemaakt van een 6E5 (VT215), afstemindicator. Hiermee kunnen spanningen aan de hand van de grootte van de schaduw gemeten worden. De inicator wordt gebruikt om spanning en weerstand te meten, verder kan de doorgang van een leiding worden getest. De ingangsweerstand is 6 MOhm. Het apparaat heeft drie bereiken, 4,5 , 6 en 30 Volt. De weerstand / doorgangs-test, hierbij kan een indicatie verkregen worden tussen twee punten die een weerstand hebben die kleiner is dan 50 kOhm. De voedingsspanning wordt geleverd door een BA-39-batterij. Met behulp van een adaptor-kabel CD-1016 kan ook de BA-70 batterij gebruikt worden.

Dit is een Nederlandse uitvoering, gemaakt bij Van der Heem.

Wanneer het omgevingslicht te veel stoort kan de zwarte koker naar buiten getrokken worden.

Vooraanzicht van het meetinstrument, eigenlijk wel goed bedacht, minder kwetsbaar dan een meetinstrument met draaispoelmeter, hoge ingangsimpedantie en nauwkeurig genoeg voor het doel waar hij voor gemaakt is.

Het typeplaatje van van der Heem.

Met serienummer 281.

De meetsnoeren met het originele kaartje.

Het binnenwerk met de 6E5, er worden van die groene Engelse weerstanden toegepast.

Het zelfde, maar nu op de kop.

Op deze afbeelding is ook de zwarte afschermbuis te zien.

Het apparaat vanaf de achterkant gezien.

Een bladzijde uit de TM 315.

Het schema, door op de afbeelding te klikken krijgt U een grotere weergave.

Het schema uit het Technical Manual in de originele taal.