De Collins ART-13

Het is zover, de ART13 is in een zodanige staat gebracht dat er weer mee gewerkt kan worden. Niet alle functionaliteit is aanwezig, dat kan ook niet aangezien de werking en de bijkomende hardware van de KLM niet meer te achterhalen is. Dat houdt in dat de automatische instelling van de anodekring van de Poweramplifier 813 dmv een detectiesysteem, een motor met bijbehorende stuur-unit niet werkt. Erg is dat niet je moet gewoon bij elk gekozen kanaal de variometer opnieuw instellen op de laagste anodestroom.
Het automatische afstemsysteem werkt ook weer, de voorwaarde dat de eindtrap met de KLM-aansturing ook optimaal ingesteld is, is vervallen. Het systeem doet nu wat de originele ART13 ook deed. De kristal-unit kan ook niet automatisch bediend worden, ik heb één kanaal bezet met een kristal, dat kanaal is met de hand ingesteld en wanneer de sturing op X-tal wordt gezet, werkt dit ook.

De antenneschakelaar SA13/U

Dit is de zender, wanneer hij een plaats in shack heeft gekregen worden er nieuwe foto's van gemaakt, na alle gebeurtenissen en oplossingen is het wel een apparaat om trots op te zijn

Het binnenwerk is nauwelijks aan te zien dat er wat kleine ingrepen hebben plaats gevonden.

Met behulp van dit overzichtelijke blok-schema is te zien hoe de zender werkt. In feite simpel, maar als je de bossen draad onder in het apparaat ziet kun je het woord simpel wel weer vergeten.

De kleine, bruine condensator aan de onderkant van de variometer is verwijderd, samen met de daarmee aangesloten HF-smoorspoelen zodat die geen vuurwerk meer kunnen leveren. De schakeling diende om statische ladingen van de antennesystemen naar massa te geleiden en was direct achter de koppelcondensator van de anode van de HF-eindbuis aangesloten.

De zender levert nu zowel op de 80- en 40 meterband een goede 100 Watt HF-vermogen in 50 Ohm. Bij 80 meter staat er een condensator van 1600 pF parallel aan de antenne-uitgang en bij 40 meter bedraagt deze 400 pF.

Ik zal deze week de echte antenne aansluiten en kijken of er ook verbindingen met de zender kunnen worden gemaak.

Power Supply Unit

De voeding is nu klaar en levert drie spanningen , te weten:

28 Volt DC 10 A
400 Volt DC 200 mA
1200 Volt 300m mA.

Het schema is nu aangepast aan de huidige eisen.

De zekeringen aan de secundaire kant van de trafo's zijn ook wat kleiner gemaakt, de voeding levert nu belast ongeveer 1200 Volt en 400 Volt.

 

Als U nog eens de details en andere avonturen die ik heb meegemaakt met deze set wilt lezen verwijs ik U naar "Restauratie van de ART13"

 

De antenneschakelaar SA13/U

Met deze schakelaar kunnen twee zenders aan twee verschillende antennes worden gekoppeld.  In een B-29 bommenwerper, waar de ART-13 en de ARC-5 sets aanwezig waren kon bv. de trailing antenne aan de ART-13 geschakeld zijn en de fixed-antenne aan de ARC-5. Door de handle over te halen konden de antennes precies andersom geschakeld worden, dus de fixed aan de ART-13 en de trailing aan de ARC-5-setjes.

Dit is de constructie, grote porseleinen staanders met verzilverde messingcontacten.

Bovenaanzicht van de schakelaar.

Het geheel op de kop.

Het typeplaatje met de aanduiding SA-13/U.

De forse bedieningsknop. Al met al een solide uitgevoerde antenne-omschakelaar die waarschijnlijk ook wel wat kleiner had gekund.

 

 

Flag Counter