Paraset

De replica van de zeer bekende Paraset. Deze is gebouwd naar gegevens, gepubliceerd in een artikel in Electron.
Niet alle onderdelen zijn origineel, eigenlijk de meeste niet. Maar het bouwen van dit mooie apparaat was een groot feest.
Vooral toen ik mijn eerste verbinding maakte met een Franse zendamateur. Dat was in een echte paraset-achtige omgeving, de tuin van mijn ouders. De antenne was gespannen tussen een appel- en een perenboom. Als voeding een dynamotor van een WS-19 met een 6 Volt accu. Het zenden was redelijk eenvoudig, hoewel seinen met de van een micro-switch gemaakte seinsleutel niet echt simpel is. Daar tegenover was het afstemmen en luisteren een stuk lastiger.
Het afstemmen van de tankkring met de antenne was verbluffend eenvoudig en doeltreffend.

De nagebouwde set.

Dit is de kast in gesloten toestand.

Het bovenaanzicht met de verschillende onderdelen.

De deksel met de ijk-kromme voor de afstemming van de ontvanger.

Dit is de afstemknop met vertraging, met het vrij grote bereik van de ontvanger is, ook met de vertraging, een redelijk "fingerspitzengefühl" vereist.

Hier zijn de beide afstemhulpen te zien, twee achterlichtlampjes.

Nogmaals de ijk-kromme, het bereik loopt van ca. 3000kHz tot bijna 8000kHz.

Het binnenwerk.

De smoorspoel in de LF-trap, daarboven de ontvangst-spoel.

Hier een opname van de seinsleutel.

Nogmaals de knop die nog steeds zwart moet worden geschilderd.

Op deze foto is te zien hoe de seinsleutel van een microswitch gemaakt is.

Voor het geval U meer wilt weten over de "Paraset", klik op deze link van IK0MOZ