Radio van en voor den Amateur

Van Sjoerd uit Assen enige documentatie gekregen, waaronder deze twee uitgaven van "Radio van en voor den Amateur".
Een uitgave van Radio Technisch Publicatie Bureau " Haarlem ". Uit de inhoud komt naar voren dat deze bladen waarschijnlijk in 1940 werden uitgegeven.
Als iemand hier meer van weet, graag een berichtje. Door op het omslagblad te klikken wordt een pdf-document geopend met "den geheelen inhoud"

 

Dit is waarschijnlijk nr. 16

Van deze uitgave is de nummering niet zo te achterhalen.